Ponentes I Salón Empresarias Galicia

Patricia Avendaño

Teresa Portela

Alicia Sornosa

Terio Carrera

Anna Scheidgen

Mar Castro

Cristina Aranda

Eva López

Ana Fuentes

Pedro Campos

Mariem Filgueira

Lucía Gregorio

Sonia Pazos