Oferta de emprego:

Oferta de emprego: Buscamos auxiliar administrativo/a

Requisitos: 

– Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2020.
– Posuír o perfil para o posto solicitado.
– Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG

Valórase:

– Experiencia profesional en tarefas administrativas e formación en técnico de xestión administrativa ou equivalente. 
– Coñecementos en Marketing Dixital. 
– Nivel alto dá lingua galega, tanto oral coma escrito.
– Dominio do paquete office.

Presentación de currículums vía email ao enderezo info@empresariasgalicia.com. Prazo de remate de recepción de CV 18 de abril de 2021. (Data de publicación 12 abril 2021)

Esta oferta publicarase en:

– Taboleiros de anuncios de Desenvolvemento Local e Emprego

– Web municipal “Asociacións en rede

¡Esperámosche!

Deja un comentario


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.