Nueva Oferta de Emprego: Buscamos Auxiliar Administrativo/a

Buscamos personal administrativo

Requisitos:

– Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2022.

– Posuír o perfil para o posto solicitado.

– Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG

Valórase:

– Experiencia profesional en tarefas administrativas e formación en técnico de xestión administrativa ou equivalente.

– Coñecementos en Marketing Dixital.

– Nivel alto da lingua galega, tanto oral coma escrito.

– Dominio do paquete office.

Presentación de currículums vía email ao enderezo info@empresariasgalicia.com. Prazo de remate de recepción de CV 4 de octubre de 2022.

Deja un comentario


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.